Personvern

Personvern

SØVIK FYSIOTERAPI AS følger den nye personvernforordningen, General Data Protection Regulation (GDPR).

Den nye personopplysningsloven gjør personvernforordningen til norsk rett ved inkorporasjon, slik dette er foreskrevet i EØS-avtalens artikkel 7 bokstav a.

Forordningen oppstiller et omfattende generelt personopplysningsregelverk, herunder de grunnleggende prinsippene og vilkårene for å behandle personopplysninger, rettigheter for enkeltpersoner, plikter for behandlingsansvarlige og databehandlere, overføring av personopplysninger over landegrensene og regler om tilsyn og sanksjoner.

Reglene gjelder for både private og offentlige aktører.

Utover å inkorporere forordningen gir den nye personopplysningsloven en rekke nasjonale lovbestemmelser som supplerer reglene i forordningen.

Journal

SØVIK FYSIOTERAPI AS bruker Physica som journalprogram. Physica er journalprogramleverandør som er GDPR-godkjent og som SØVIK FYSIOTERAPI AS har databehandleravtale med.

Førstegangsskjema

Når du skal bestille time hos SØVIK FYSIOTERAPI AS blir du bedt om å skrive inn personopplysninger og kontaktinformasjon.

Fødselsdato og adresse trenger vi for å kunne opprette en journal på deg, som vi er lovpålagt å gjøre. Adresse trenger vi for å sende ut faktura. E-postadresse må du oppgi dersom du ønsker å motta øvelser på e-mail, men dette er frivillig og basert på ditt samtykke. Disse opplysningene vil bli lagret i journalsystemet.